Book cover

ใบปลิว สองมือ

“มือมาร” คืออำนาจของความบาปที่คอยบงการชีวิตของเราอยู่ราวกับว่าเราเป็นทาสของมัน สิ่งเดียวที่จะช่วยดึงเราให้พ้นจากอำนาจของมันได้ ก็คือ “มือแห่งรัก” ของพระเยซูคริสต์

นี่คือ 1 ใน 7 ของชุดใบปลิว 7 ชุดที่ใช้คู่กับโปสเตอร์ ชุดข่าวดีชี้ความจริง ที่ใช้ประกาศพระกิตติคุณกับผู้ที่
ไม่เคยได้ยินเรื่องแผนการความรอดของพระเจ้ามาก่อน

ใบปลิวอีก 5 เรื่องที่มีจำหน่ายในขณะนี้:

ผู้สอนหรือผู้ช่วย เครื่องสูบน้ำเจ้าปัญหา หนีเสือปะจระเข้ ดวงใจมนุษย์ และ บุตรผู้หลงหาย

ใบปลิวขายเป็นห่อ (100 ใบ)

เขียนโดยกนกบรรณสาร
ISBN
รหัสสั่ง141/9
ราคา100
จำนวนหน้า2
หมวด ประกาศ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)