Book cover

ผู้หักโซ่ตรวน

คริสเตียนหลายคนที่ถูกพันธนาการอยู่กับ
ความกลัวความเศร้าหมองความบาปหนา
ที่ถอนตัวไม่ขึ้นภายในเล่มนี้คุณจะรู้ว่าพระเจ้า
ทรงจัดเตรียมทุกอย่างพร้อมสรรพไว้ให้คุณ
เพื่อคุณจะมีชีวิตและเสรีภาพในพระคริสต์

เขียนโดยนีล ที. แอนเดอร์สัน
ISBN974-9579-41-0
รหัสสั่ง468/5
ราคา200
จำนวนหน้า356
หมวด การดำเนินชีวิตคริสเตียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)