Book cover

พระคัมภีร์ประกอบภาพ ภาคพันธสัญญาเดิม

รวมเหตุการณ์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ตั้งแต่โลกเมื่อแรกเริ่ม จนกระทั่งพระสัญญาแก่ชนชาติอิสราเอล ถึงการประทานพระผู้ช่วยให้รอด เล่าเรื่องราวด้วยภาพที่สวยงาม ใช้ถ้อยคำเข้าใจง่าย ชวนให้ติดตาม เหมาะสำหรับเด็ก และทุกคนในครอบครัว
Share

เขียนโดยไอวา ฮอท
ISBN978-974-9579-64-0
รหัสสั่ง6510/1
ราคา250
จำนวนหน้า536
หมวด เด็กและวัยรุ่น
ประกาศ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)