Book cover

ใบปลิว ดวงใจมนุษย์

ในดวงใจมนุษย์เต็มไปด้วยความชั่วร้ายต่างๆ ที่เราไม่สามารถขจัดออกไปได้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อเรารับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจ พระองค์จะช่วยเราให้เอาชนะอำนาจมืดนั้นได้

นี่คือ 1 ใน 7 ของชุดใบปลิว 7 ชุดที่ใช้คู่กับโปสเตอร์ ชุดข่าวดีชี้ความจริง ที่ใช้ประกาศพระกิตติคุณกับผู้ที่ไม่เคยได้ยินเรื่องแผนการความรอดของพระเจ้ามาก่อน

ใบปลิวอีก 5 เรื่องที่มีจำหน่ายในขณะนี้:

ผู้สอนหรือผู้ช่วย เครื่องสูบน้ำเจ้าปัญหา หนีเสือปะจระเข้ บุตรผู้หลงหาย และ สองมือ

ใบปลิวขายเป็นห่อ (100 ใบ)

เขียนโดยกนกบรรณสาร
ISBN
รหัสสั่ง017/11
ราคา100
จำนวนหน้า2
หมวด ประกาศ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)