Book cover

ใบปลิว ผู้สอนหรือผู้ช่วย

ท่ามกลางวิกฤตของชีวิตที่คุณไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้ คุณต้องการใครระหว่าง "ผู้สอน" หรือ "ผู้ช่วย"? พระเยซูคริสต์เป็น "ผู้ช่วย" ที่พร้อมอยู่เสมอในยามยากลำบาก และพร้อมจะนำชีวิตของคุณให้ก้าวต่อไป

นี่คือ 1 ใน 7 ของชุดใบปลิว 7 ชุดที่ใช้คู่กับโปสเตอร์ ชุดข่าวดีชี้ความจริง ที่ใช้ประกาศพระกิตติคุณกับผู้ที่ไม่เคยได้ยินเรื่องแผนการความรอดของพระเจ้ามาก่อน

ใบปลิวอีก 5 เรื่องที่มีจำหน่ายในขณะนี้:

หนีเสือปะจระเข้ เครื่องสูบน้ำเจ้าปัญหา ดวงใจมนุษย์ บุตรผู้หลงหาย และ สองมือ

ใบปลิวขายเป็นห่อ (100 ใบ)

เขียนโดยกนกบรรณสาร
ISBN
รหัสสั่ง112/10
ราคา100
จำนวนหน้า2
หมวด ประกาศ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)