Book cover

ใบปลิว เครื่องสูบน้ำเจ้าปัญหา

จิตใจที่เต็มไปด้วยความบาปของเรา จำเป็นต้องได้รับการชำระให้สะอาด โดยการยอมให้พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิต

(เดิมใบปลิวนี้ชื่อว่า "ทำอย่างไรดี")

นี่คือ 1 ใน 7 ของชุดใบปลิว 7 ชุดที่ใช้คู่กับโปสเตอร์ ชุดข่าวดีชี้ความจริง ที่ใช้ประกาศพระกิตติคุณกับผู้ที่ไม่เคยได้ยินเรื่องแผนการความรอดของพระเจ้ามาก่อน

ใบปลิวอีก 5 เรื่องที่มีจำหน่ายในขณะนี้:

ผู้สอนหรือผู้ช่วย หนีเสือปะจระเข้ ดวงใจมนุษย์ บุตรผู้หลงหาย และ สองมือ

ใบปลิวขายเป็นห่อ (100 ใบ)

เขียนโดยกนกบรรณสาร
ISBN
รหัสสั่ง126/11
ราคา100
จำนวนหน้า2
หมวด ประกาศ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)