Book cover

ใครกันนะ พระเยซู

หากพูดถึงชื่อ "พระเยซู" หลายคนก็คงจะเคยได้ยินมาบ้าง
บางคนอาจจะรู้เรื่องของพระเยซูเป็นอย่างดี
แต่มีน้อยคนที่รู้จักว่าพระองค์เป็นใคร แล้ว "ใครกันนะ...พระเยซู"
อ่านตัวอย่างเนื้อหา

เขียนโดยกนกบรรณสาร
ISBN978-974-9579-79-4
รหัสสั่ง1500/3
ราคา20
จำนวนหน้า24
หมวด ประกาศ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)