Book cover

เทศนาโยบ

บ่อยครั้งคริสเตียนเลือกทำสิ่งที่ผิดขณะที่พวกเขาเผชิญกับความทุกข์ พวกเขาอาจจะหยุดอธิษฐาน หรืออาจจะหนีไปจากพระเจ้า พวกเขาอาจจะสิ้นหวังและถึงขนาดพยายามจะฆ่าตัวตาย หรือพวกเขาอาจจะหันไปพึ่งเครื่องดื่มมึนเมา โยบช่วยให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อพระเจ้าไม่ตอบเรา จงช่วยให้ผู้ฟังของคุณเรียนรู้จากโยบ เขาไม่เคยยอมแพ้แม้ในยามทุกข์หนัก แต่กลับวางใจว่าพระเจ้าทรงมีเหตุผลที่ดีที่ทำให้เขาต้องเผชิญความเจ็บปวด สิ่งดีจะเกิดขึ้นจากความทุกข์นั้น

"เทศนาโยบ"
จะช่วยคุณในเรื่องเหล่านี้
• เข้าใจว่าพระเจ้าใช้ความทุกข์เพื่อให้เกิดผลดีต่อประชากรของพระองค์อย่างไร
• เรียนรู้ว่าผู้ที่ควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งคือพระเจ้า ไม่ใช่ซาตาน
• ช่วยคนให้วางใจในพระเจ้าเมื่อประสบความทุกข์
• คิดพิจารณาว่าเนื้อหาแต่ละตอนของพระธรรมโยบสำคัญต่อผู้ฟังของคุณอย่างไร
• สอนประเด็นหลักได้อย่างชัดเจน

เขียนโดยฟิล โครว์เตอร์
ISBN978-616-7860-19-0
รหัสสั่ง7010/1
ราคา70
จำนวนหน้า52
หมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)