Book cover

เทศนา เฉลยธรรมบัญญัติ

ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 9 โมเสสเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความบาปของพวกเขา ซึ่งก็คือการทำรูปเคารพที่ภูเขาซีนาย พระเจ้าทรงต้องการทำลายพวกเขา แต่โมเสสอธิษฐานวิงวอนเพื่อประชาชน โมเสสให้เหตุผลสามประการเพื่ออธิบายว่าเหตุใดพระเจ้าจึงไม่ควรทำลายประชาชน พบกับเหตุผลทั้งสามประการใน “เทศนา เฉลยธรรมบัญญัติ” คู่มือสำหรับครูสอนพระคัมภีร์ทั่วโลก

เขียนโดยพอล บาร์คเกอร์
ISBN978-616-7860-20-6
รหัสสั่ง7020/1
ราคา120
จำนวนหน้า108
หมวด คู่มือศึกษาพระคัมภีร์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)