Book cover

ข่าวดีชี้ความจริง (ข่าวดีที่เห็นได้)

ความดีชี้ความจริงโปสเตอร์สี่สี ขนาด A3 ชุดนี้กนกบรรณสาร
จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม ปี 1986 รูปแบบของมัน
ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้ เนื่องจากเป็นโปสเตอร์แบบ
ห่วงร้อยที่สามารถพลิกกลับไปมาได้รอบตัวจึงทำให้มันเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ประกาศเรื่องของพระเจ้าได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือ กลุ่มย่อย ชุดนี้มีภาพประกอบ 9 ชุดที่ใช้อธิบายพระกิตติคุณ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถตัดแต่ง ดัดแปลงเป็น หนังสือหรือรูปแบบอื่น ๆ ามลักษณะของงานที่จะนำไปใช้ และถ้าคุณ ต้องการประกาศและหว่านไปพร้อมกัน โปสเตอร์ชุดนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับ "ใบปลิวชุดข่าวดี" ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่
:

ผู้สอนหรือผู้ช่วย หนีเสือปะจระเข้ และ ดวงใจมนุษย์

เครื่องสูบน้ำเจ้าปัญหา

เขียนโดย-
ISBN
รหัสสั่ง800/7
ราคา350
จำนวนหน้า48
หมวด ประกาศ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)