Book cover

ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ

หนังสือขายดี‬ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับคริสตจักรในการเลือกผู้นำ และเป็นคู่มือในการขัดเกลาและเสริมสร้างผู้นำทุกคนผ่านทางหลักคำสอนในพระคัมภีร์และชีวิตผู้นำที่เป็นแบบอย่าง เช่น โมเสส เนหะมีย์ และผู้นำนิรันดร์กาล...พระเยซูคริสต์ เพื่อพระเจ้าจะใช้คุณในการฟื้นฟูคริสตจักรของพระองค์

เขียนโดยเจ. ออสวอลด์ แซนเดอร์ส
ISBN978-616-7860-17-6
รหัสสั่ง542/7
ราคา120
จำนวนหน้า210
หมวด คริสเตียนศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)