สมาชิกบ้านกนก

สิทธิพิเศษ... ที่คุณจะได้รับเมื่อเป็นสมาชิกบ้านกนก

 1. ได้รับข่าวสารและหนังสือใหม่ ส่งตรงถึงบ้านก่อนใคร สะดวกและรวดเร็ว!

 2. รับส่วนลด 15 % สำหรับหนังสือใหม่ (พิมพ์ครั้งแรก) จำนวน 1 เล่ม ค่าจัดส่งและค่าลงทะเบียน ฟรี!

 3. รับส่วนลด 10 % สำหรับหนังสืออื่นๆ ทุกเล่มที่จัดพิมพ์โดยกนกบรรณสาร (ค่าจัดส่งหักจากเงินของสมาชิก)

 4. รับส่วนลด 5 % สำหรับหนังสือของสำนักพิมพ์อื่นที่มีจำหน่ายในร้านของกนกบรรณสาร

 5. รับส่วนลด 30% สำหรับหนังสือของกนกบรรณสาร เมื่อท่านสั่งซื้อในเดือนเกิดของท่านในวงเงินราคาเต็มไม่เกิน 2,000 บาท โดยขอให้ท่านส่งเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันเดือนเกิดของท่านมาพร้อมกับใบสั่งซื้อ

 6. ซื้อหนังสือโปรโมชั่นประจำเดือนซึ่งจะได้รับส่วนลดมากกว่าลูกค้าทั่วไป และมากกว่า 10% สมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก www.kanokbannasan.org หรือ Facebook: กนกบรรณสาร (OMF Publishers) หรือทาง Line ซึ่งท่านสามารถ add friend ใน Line ID: kanokbannasan

 7. รับสิทธิพิเศษในโครงการ “สมาชิกเก่าแนะนำสมาชิกใหม่” สมาชิกเก่าจะได้รับคะแนน 50 คะแนนมูลค่าเท่ากับเงินสด 50 บาทต่อสมาชิกใหม่หนึ่งคนที่ท่านแนะนำมา โดยกนกฯ จะบันทึกเพิ่มให้ในบัญชีสมาชิกของท่าน

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

 1. ค่าสมัครครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท (เพื่อฝากไว้ในบัญชีสมาชิกสำหรับหักเป็นค่าหนังสือ)

 2. กนกฯ จะจัดส่งหนังสือพิมพ์ครั้งแรกทุกเล่มให้กับท่าน (ยกเว้นหมวดอ้างอิงทางศาสนศาสตร์และหมวดที่ท่านได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วว่าท่านไม่ต้องการรับ) โดยกนกฯ จะจัดส่งให้สมาชิกโดยอัตโนมัติและหักค่าหนังสือจากบัญชีสมาชิก

 3. ยอดเงินคงเหลือของท่านจะปรากฏในใบเสร็จค่าหนังสือ หากเหลือน้อยกว่า 100 บาท ขอเชิญท่านโอนเงินมาเพิ่มเพื่อจะรักษาสิทธิ์ของสมาชิกตามระบุข้างต้น โดยเฉพาะเรื่องรับหนังสือพิมพ์ครั้งแรกและส่วนลด

 4. กนกบรรณสารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมาชิกไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 5. กนกบรรณสารจะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของสมาชิกในเดือนธันวาคมของทุกปี หากท่านมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท และไม่ได้ต่ออายุคือไม่ได้นำเงินฝากเข้าบัญชีสมาชิก หรือไม่มีการซื้อหนังสือใดๆ นานกว่า 6 เดือน กนกบรรณสารจะถือว่าท่านมีความประสงค์ที่จะสละสิทธิ์การเป็นสมาชิก “บ้านกนก” และอนุญาตให้นำเงินที่เหลือไปสมทบทุนเพื่อการผลิตหนังสือของกนกบรรณสารต่อไป

เพียงท่านกรอกใบสมัครสมาชิกบ้านกนก ส่งใบสมัครกลับมายัง orders@kanokbannasan.org และชำระค่าสมาชิกตามที่ระบุไว้ในใบสมัครอย่างครบถ้วน ท่านก็จะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกบ้านกนกโดยสมบูรณ์ในทันที


สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)