หน่วยงานผลิตวรรรณกรรมคริสเตียน

สมาคมพระคริสตธรรมไทย - Thailand Bible Society

สมาคมพระคริสตธรรมไทยมีหน้าที่หลักในการแปล พระคริสตธรรมคัมภีร์จากภาษาเดิม คือ กรีกและฮีบรูให้เป็น ภาษาไทยที่เข้าใจง่ายสำหรับคนในแต่ละยุคสมัยโดยคงไว้ซึ่ง ความถูกต้อง ของความหมายเดิม แล้วผลิตพระวจนะออกมา ในรูปแบบต่างๆ เพื่อจำหน่ายในราคาที่คนท้องถิ่นสามารถ หาซื้อได้ หรือเพื่อจ่าย แจกในราคาพิเศษหรือไม่คิดมูลค่า สำหรับผู้ด้อยโอกาส หรือโอกาสพิเศษต่างๆ ตลอดจน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้พระวจนะ ในชีวิตประจำวัน

319/52-55 ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. 10400
โทร. 0-2279-8341-4 โทรสาร. 0-2616-0517
e-mail: tbs@thaibible.or.th
website: www.thaibible.or.th

สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร

433/11 ซ.สวนพลู 8 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา กทม. 10120 0-2286-1067-8 โทรสาร. 0-2213-1259
e-mail: ced@thai.org
website: www.cedthai.org

สำนักพิมพ์แม่น้ำ

ตู้ ปณ.20 ทุ่งเศรษฐี กรุงเทพฯ 10263 โทร. 0-2752-8180 กด 11 โทรสาร. 0-2752-8014
e-mail: ywamusic@loxinfo.co.th

สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (น.ค.ท.)

109/6 ซ.ทินกรแยก 1 ถ.อโศก-ดินแดง ดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2643-3525-6, 0-2246-7466
โทรสาร. 0-2643-3527 e-mail: tcs@tcs.or.th

องค์การอมตธรรมเพื่อชีวิต - International Bible Society

ตู้ ปณ. 4-58 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2938-9700-2 โทรสาร. 0-2938-0011
e-mail: Thailand@sea.ibs.org

ศูนย์ทีรันนัส

39/534 หมู่ที่ 13 โชคชัย 4 (ซ.67) ถ.ลาดพร้าว 53 กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2931-1206 โทรสาร. 0-2931-1703 e-mail: tyrannusthai@yahoo.com
website: www.tyrannusthai.com

สำนักพิมพ์สุริยบรรณ

167/1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 หรือ ตู้ ปณ. 37 ปณจ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-247-673 e-mail: christed@cm.ksc.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)