ระเบียบการ

ตัวแทนจำหน่ายหนังสือกนกบรรณสาร

กนกบรรณสารเป็นสำนักพิมพ์วรรณกรรมคริสเตียนไทย ดำเนินการภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อสนับสนุนงานด้านวรรณกรรมคริสเตียนภาษาไทยให้เผยแพร่ออกไปสู่บุคคลต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วย
 2. เป็นเครื่องมือสำหรับการประกาศพระกิตติคุณไปสู่คนไทย
 3. เสริมสร้างการเติบโตด้านจิตวิญญาณของคริสเตียนไทย

ด้วยวัตถุประสงค์ข้างต้น พันธกิจของกนกฯ จึงจำเป็นต้อง
ร่วมมือกับคริสตจักรและร้านหนังสือโดยตรง ในการร่วมกันกระจายวรรณกรรมคริสเตียนออกไปให้กว้างขวาง เพื่อบริการ พี่น้องคริสตชนในการซื้อหาวรรณกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาชีวิตส่วนตัว การประกาศและงานรับใช้ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น จึงได้จัดให้มีตัวแทนจำหน่ายหนังสือในคริสตจักร และร้านหนังสือขึ้น โดยคริสตจักรสามารถแต่งตั้งบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือของกนกบรรณสาร หรือ
หนุนใจให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งสมัครเป็นตัวแทนภายใต้การรับรองของคริสตจักร (หนึ่งคริสตจักรมีตัวแทนได้หนึ่งท่านเท่านั้น)

เงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือ

 1. เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรท้องถิ่น
 2. มีใบรับรองจากศิษยาภิบาล
  หรือประธานธรรมกิจคริสตจักร

วิธีการสมัคร

กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัครขอรับการเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  ของผู้รับผิดชอบเป็นตัวแทนจำหน่าย
 4. จดหมายรับรองจากศิษยาภิบาล
  หรือประธานธรรมกิจประจำคริสตจักรที่เป็นสมาชิกภาพ
 5. แผนที่ที่ตั้งของคริสตจักร

สิทธิประโยชน์ที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับ

 1. เปอร์เซ็นต์ส่วนลดดังต่อไปนี้
  • ยอดซื้อครบ 3,000 บาท ลด 15%
  • ยอดซื้อครบ 5,000 บาท ลด 20%
  • ยอดซื้อครบ 6,000 บาท ลด 30%

กรณีสั่งซื้อหนังสือไม่ถึง 3,000 บาท<br/> ในการสั่งแต่ละครั้ง ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับส่วนลด 10 %

(ยกเว้นใบปลิว และ โปสเตอร์ข่าวดีชี้ความจริง ได้ส่วนลดสูงสุด 20 %)

 1. ตัวแทนจำหน่ายมีสิทธิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่กนกบรรณสารจัดขึ้นทุกครั้ง

 2. ตัวแทนจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากกนกฯ
  ในเรื่องโครงการส่งเสริมการขาย

หมายเหตุ

 1. งดเปลี่ยนหรือคืนหนังสือยกเว้นกรณีหนังสือชำรุดจาก
  การพิมพ์หรือการส่ง
 2. ตัวแทนจะต้องมียอดสั่งซื้อหลังหักส่วนลดไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ต่อปี (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) เพื่อจะสามารถคงสิทธิการเป็นผู้แทนจำหน่ายในปีต่อไป
 3. กนกบรรณสารขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกตัวแทนจำหน่าย
  หากตัวแทนจำหน่ายไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
 4. การจัดส่งหนังสือ จัดส่งโดยคิดค่าส่งตามน้ำหนักจริง
  (ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ) ดังนี้
 • จัดส่งทางไปรษณีย์ในกรณีที่หนังสือมีไม่มาก
 • จัดส่งทาง บริษัทขนส่งเอกชน ในกรณีที่หนังสือมีจำนวนมาก
 • จัดส่งฟรีโดยพนักงานกนกฯ (เฉพาะการส่งในเขตกทม.
  ที่มียอดสั่งเกิน 5,000 บาท)

วิธีการชำระเงิน

ส่งเช็ค หรือ ธนาณัติมาที่ กนกบรรณสาร โดยสั่งจ่ายในนาม
กนกบรรณสาร ปณจ. บางขุนเทียน 10150

หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถ.พระราม 2 กม. 7
ชื่อบัญชี: OMF Thailand
ประเภทบัญชี: สะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 228-4-34714-9
SWIFT CODE: BKKBTHBK

ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี พระราม 2
ชื่อบัญชี: OMF Thailand
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 239-2-25785-2

ธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.พระรามที่ 2
ชื่อบัญชี: OMF Thailand
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 711-2-98507-1

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้ง หรือ ส่งแฟกซ์ใบโอนมาที่เบอร์แฟกซ์กนกบรรณสาร 0-2417-2510 แจ้งให้แผนกบัญชีรับทราบ เพื่อการจัดส่งหนังสือได้ถูกต้องและรวดเร็ว


สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)